Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf dengan Perpajakan di Indonesia Relevansi Konsep Pajak Abu Yusuf dengan Perpajakan di Indonesia Pada masa daulah Abbasiyah, hadir seorang ulama yang terlahir dari keluarga dengan latarbelakang  ekonomi rendah  bernama Abu Yusuf. Abu Yusuf menjadi salah satu murid terkenal dari Abu Hanifah yang kemudian pergi ke Baghdad untuk menemui khalifah Abbasiyah

Haramnya Riba dan Ancaman Perang dari Allah dan Rasul-Nya kepada Pelakunya Allah ﷻ telah mengharamkan riba, sedikit maupun banyak. Allah ﷻ mengancam para pelakunya dengan kehinaan dan siksaan yang kekal, bahkan mengancam mereka dengan kemarahan dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Segala Hal yang Menjurus kepada Memakan Harta Orang Lain dengan Cara yang Batil adalah Haram Allah ﷻ telah mengharamkan suap, kecurangan, menipu, najsy, menimbun barang dagangan dan praktik-praktik lain yang menyebabkan permusuhan dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.