Haramnya Riba dan Ancaman Perang dari Allah dan Rasul-Nya kepada Pelakunya Allah ﷻ telah mengharamkan riba, sedikit maupun banyak. Allah ﷻ mengancam para pelakunya dengan kehinaan dan siksaan yang kekal, bahkan mengancam mereka dengan kemarahan dari Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Segala Hal yang Menjurus kepada Memakan Harta Orang Lain dengan Cara yang Batil adalah Haram Allah ﷻ telah mengharamkan suap, kecurangan, menipu, najsy, menimbun barang dagangan dan praktik-praktik lain yang menyebabkan permusuhan dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil.